فروشگاه عروس تالارکده

کالاهای تخفیف دار

تاج عروس مدل دوم
500,000 ريال
490,000 ريال
8%
آزمایشی
120,000 ريال
110,000 ريال
15%
تاج عروس نقره ای
3,000,000 ريال
2,600,000 ريال
آزمایشی ست 1
150,000 ريال
135,000 ريال
10%

تاج عروسها

آزمایشی 2
18,000,000 ريال
17,500,000 ريال
5%
تاج عروس
220,000,000 ريال
200,000,000 ريال